Friendship SMS about Khud ko buland kar

Friendship SMS about Khud ko buland kar

Khud ko buland kar itna

ki himalaya ki choti par ja punch ,

phir khuda tumse pucha

abe gadha ab utrega kaise.

Friendship SMS about Khud ko buland kar

Share with Image Friendship SMS about Khud ko buland kar